HERROEPING INTERNET-AANKOOP

Koopt u iets via internet, dan heeft u een bedenktijd van 14 dagen. In die tijd kunt u het gekochte
zonder opgave van reden terugsturen. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw
rekening. De periode van 14 dagen gaat in op de dag dat u de bestelling ontvangt.

Tijdens de 14 dagen bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
U mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het
product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

Het risico en de bewijslast voor het juist en tijdig herroepen van de overeenkomst, alsmede het
juist en tijdig terugsturen van eventueel ontvangen producten, ligt bij u. Bewaar de originele
verpakking van de artikelen, verwijder geen labels en seals en zorg voor een goede verpakking bij
een eventuele retourzending.

Wij vergoeden alle betalingen die u heeft gedaan, inclusief verzendkosten, zo snel mogelijk, maar
in elk geval binnen 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag nadat wij het product van u retour
hebben ontvangen. Bewaar eventuele verzendbewijzen.

Download hier het retourzendformullier .

Hier staan de Algemene Voorwaarden